Vlotlaan 505 | 2681 TW Monster | T.0174 280 321 | E.info@fisbizz.nl

FISCAAL NIEUWS

ZORG DAT U BIJBLIJFT!

Op deze pagina verschijnen met regelmaat nieuwe artikelen met interessant fiscaal nieuws. Wetenswaardigheden over belastingwijzigingen, adviezen over aftrekposten etc. Elk nieuw artikel kondigen wij aan op onze Facebookpagina. Klik daarom op de knop onderaan deze pagina en volg Fisbizz vanaf nu op Facebook. Zo mist u niets meer.

Transitievergoeding bij einde dienstverband

Bij de beëindiging van een dienstbetrekking, die twee jaar of langer heeft geduurd, op...

Lees verder

Probleem uitvoering kindgebonden budget

De Wet op het kindgebonden budget bepaalt dat als een ouder aanspraak heeft op...

Lees verder

Vangnetregeling sociale zaken voor no-dealbrexit

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een

Lees verder

Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In een procedure in kort geding vroeg een ex-werknemer schorsing van het met zijn...

Lees verder

Verdeling koopsom onderneming

Bij de verkoop van een onderneming of van ondernemingsvermogen wordt de onderverdeling, die in...

Lees verder

Bijdrage zorgverzekeringswet en lijfrentepremieaftrek

Bij het staken van de onderneming wordt de door de ondernemer gevormde oudedagsreserve tot...

Lees verder

Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers

Er is een voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten...

Lees verder

Forensenbelasting

Gemeenten mogen forensenbelasting heffen van natuurlijke personen die, terwijl zij elders hun

Lees verder

Waardestijging aandelen door overlijden lijfrentegerechtigde

De Successiewet merkt in bepaalde gevallen de waardestijging van aandelen in een vennootschap als...

Lees verder

VRAGEN? IS UW BELANGSTELLING GEWEKT?

BOEKHOUDEN ONLINE

GEGEVENS

Vlotlaan 505
2681 TW Monster

T.0174 280 321
E.info@fisbizz.nl

SOCIAL MEDIA


Copyright ©2018 Fisbizz - Alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | Disclaimer | Privacy | Cookiebeleid | Design & Hosting: WestDijk Reclame

Scroll to top