Direct inloggen online salaris
Direct inloggen online boekhouden
Home
Het bedrijf
Diensten
Fiscaal nieuws
Online boekhouden
Maatschappelijke betrokkenheid
Links
Contact
Aanmelden nieuwsbrief
Vlotlaan 505
Postbus 95
2680 AB Monster
T: (0174) 280 321
F: (0174) 242 149
E: info@fisbizz.nl

Het samengestelde gezin

Ongehuwd samenwonenden kunnen elkaars fiscale partner zijn, maar daarvoor moeten zij wel voldoen aan een van de voorwaarden daarvoor, zoals het hebben van een notarieel samenlevingscontract, een gezamenlijk kind of eigen woning, of het aangewezen staan als partner voor de pensioenregeling. Sinds 1 januari 2012 zijn samenwonenden ook elkaars fiscale partner als zij een zogenoemd samengesteld gezin zijn. Daarvan is sprake als twee meerderjarigen op één adres wonen en daar ook een minderjarig kind van één van beiden woont. Alleen als door middel van een huurcontract kan worden aangetoond dat sprake is van een zakelijke huurrelatie, is geen sprake van fiscaal partnerschap.

Deze vorm van samenwonen komt regelmatig voor bij ouders en kinderen. Als een langstlevende ouder hulp nodig heeft, of een alleenstaand kind met een eigen kind heeft hulp nodig, dan wordt vaak besloten tot het gaan voeren van een gezamenlijke huishouding. Externe hulp of kinderoppas is vaak niet te betalen en op deze manier kan een familielid bijspringen. Er zal dan niet gauw sprake zijn van een zakelijke huurrelatie, zodat ouder en kind elkaars fiscale partner zijn. Voor het partnerschap is echter wel vereist dat beiden 27 jaar of ouder zijn. Woont een ouder op deze manier samen met een kind dat nog geen 27 is, dan is er geen partnerschap.

Het zijn van fiscale partners kan voordelen hebben, maar ook nadelen. Of het een voordeel of een nadeel is, hangt af van vele omstandigheden en is niet in zijn algemeenheid te bepalen. Er is onder andere invloed op aftrekposten (drempels), op heffingskortingen en op de verdeling van het vermogen.

Fiscale partners zijn automatisch ook elkaars toeslagpartner. En dat kan veel meer invloed hebben. Zo is de zorgtoeslag afhankelijk van het inkomen. Voor een alleenstaande is het maximuminkomen waarbij nog zorgtoeslag wordt toegekend € 30.939 en voor toeslagpartner € 42.438. Het gaan vormen van een samengesteld gezin kan er dus voor zorgen dat er geen zorgtoeslag meer wordt toegekend. Voor de kinderopvangtoeslag kunnen de gevolgen ook dramatisch zijn. Deze wordt stopgezet als één van beide toeslagpartners niet werkt. Voor het kindgebonden budget wordt het gezamenlijke inkomen genomen om de hoogte te berekenen, dus die zal voor toeslagpartners in een samengesteld gezin lager uitvallen.

Voor de huurtoeslag is er nog meer aan de hand. Daar is het maximale inkomen voor een alleenstaande iets meer dan € 21.000 en voor samenwoners rond de € 28.500. Dus minder of zelfs helemaal geen huurtoeslag. Maar dat geldt niet alleen voor toeslagpartners. Ook medebewoners worden voor de huurtoeslag meegeteld. En ouders en kinderen die op hetzelfde adres wonen, zijn altijd elkaars medebewoner, óók als zij niet elkaars toeslagpartners zijn, bijvoorbeeld omdat één van beiden nog geen 27 jaar is, of er een zakelijk huurcontract is. 

Al deze gevolgen lijken oneerlijk, maar zijn door de wetgever bewust afgewogen en er is dus maar één manier om er onderuit te komen, en dat is om dan maar niet bij elkaar te gaan wonen.

Staatssecretaris Weekers tevreden met uitspraak erf- en schenkbelasting Hoge Raad
Belastingplan 2014
Verhoging tarief eerste twee schijven
Overgangsrecht levensloopregeling
Verlies uit aanmerkelijk belang
Overgangsregeling nieuwe renteregels
Vrijwilligerswerk en giftenaftrek
Afstempelen pensioen in eigen beheer
Gaat de overheid weer ouderwets uw spaargeld opeten?
Ouders helpen kind bij starten onderneming
Overtreding administratieplicht bij faillissement wordt strafbaar
Het samengestelde gezin
Btw-nummer op factuur niet verplicht bij verkoop aan particulieren
Weekers publiceert besluit verhoging schenkvrijstelling
Omkering van de bewijslast
Pas op voor btw-fraude
Hoe zit het met het pensioen van de ondernemer?
Regels innovatiebox versoepeld
Breed akkoord voor woningmarkt en bouwsector
WOZ: Bij honorering bezwaar wordt waarde gemiddeld 11% verlaagd
Twee redenen om voor 1 april de hypotheek aan te passen
Meer bijtelling bij meer privékilometers
terug | top
Home | Het bedrijf | Diensten | Fiscaal nieuws | Online boekhouden | Maatschappelijke betrokkenheid | Links

© 2007 Fisbizz.