Direct inloggen online salaris
Direct inloggen online boekhouden
Home
Het bedrijf
Diensten
Fiscaal nieuws
Online boekhouden
Maatschappelijke betrokkenheid
Links
Contact
Aanmelden nieuwsbrief
Vlotlaan 505
Postbus 95
2680 AB Monster
T: (0174) 280 321
F: (0174) 242 149
E: info@fisbizz.nl

Ouders helpen kind bij starten onderneming

Het zijn economisch barre tijden. Een goede opleiding vormt geen garantie meer voor een baan. Bedrijven beknibbelen op hun uitgaven en de overheid slankt af. Wat kun je dan als goed opgeleide jongere beginnen? Een eigen onderneming bijvoorbeeld. Er zijn tegenwoordig inderdaad nogal wat jongeren die zich bij de Kamer van Koophandel inschrijven. Een adviesbureautje, iets met internet, een hondenuitlaatservice … noem het maar op!

In de regel ontbreken de financiële middelen voor de aanvangsinvesteringen, zoals een computer, visitekaartjes en een auto. Als de ouders voldoende spaargeld hebben, kunnen zij de helpende hand toesteken. Laten we eens kijken welke fiscale perspectieven dit biedt.

Tot enkele jaren geleden was er de zogenoemde Tante Agaathregeling, afgeschaft in 2011. Leningen verstrekt aan startende ondernemers waren binnen zekere grenzen vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing (1,2%). Als de lening wegens het mislukken van de onderneming moest worden kwijtgescholden, kon de verstrekker de strop met de fiscus verrekenen. Meestal was het niet een tante maar waren het de ouders die de regeling gebruikten.  Nu moeten de ouders gewoon de jaarlijkse 1,2% over de financiering betalen en kunnen zij de strop niet aftrekken.

Als men dat niet wil, kan worden gekozen voor een lening met een winstafhankelijke rente. Ouders lenen bijvoorbeeld 50.000 euro uit en spreken een rente af van 10% van de winst. Dan moeten ze de rente bij hun inkomen tellen en betalen er bijvoorbeeld 42% belasting over. Een verlies op de lening is dan aftrekbaar. Als het goed gaat, is dit meestal ongunstig. Stel dat het aandeel in de winst 6% van het leningsbedrag is. Bij 42% inkomstenbelasting, betaal je dan 2,42%. Tweemaal zoveel als de 1,2% van box 3.

Een alternatief is de vorming van een zogenoemde commanditaire vennootschap. Daarbij sluiten ouders en kind een contract voor het drijven van een onderneming. De rol van de ouders is beperkt tot die van geldschieter. Zij krijgen een aandeel in de winst. Bij faillissement van de onderneming raken de ouders hun inleg kwijt, maar zijn zij niet met hun overige vermogen aansprakelijk. De fiscale behandeling is vergelijkbaar met die van winstafhankelijke lening zoals besproken in de voorgaande alinea. Commanditaire vennoten genieten niet de fiscale voordelen van een gewone ondernemer. Toch is het een aardige constructie. Het staat ook wel stoer op het visitekaartje.

Natuurlijk kunnen ouders ook gewoon een bedrag schenken. Een schenking tot 5.141 euro is vrij van schenkbelasting. Voor meerderjarige kinderen tot 40 jaar mag eenmalig 24.676 euro vrij worden geschonken.
Staatssecretaris Weekers tevreden met uitspraak erf- en schenkbelasting Hoge Raad
Belastingplan 2014
Verhoging tarief eerste twee schijven
Overgangsrecht levensloopregeling
Verlies uit aanmerkelijk belang
Overgangsregeling nieuwe renteregels
Vrijwilligerswerk en giftenaftrek
Afstempelen pensioen in eigen beheer
Gaat de overheid weer ouderwets uw spaargeld opeten?
Ouders helpen kind bij starten onderneming
Overtreding administratieplicht bij faillissement wordt strafbaar
Het samengestelde gezin
Btw-nummer op factuur niet verplicht bij verkoop aan particulieren
Weekers publiceert besluit verhoging schenkvrijstelling
Omkering van de bewijslast
Pas op voor btw-fraude
Hoe zit het met het pensioen van de ondernemer?
Regels innovatiebox versoepeld
Breed akkoord voor woningmarkt en bouwsector
WOZ: Bij honorering bezwaar wordt waarde gemiddeld 11% verlaagd
Twee redenen om voor 1 april de hypotheek aan te passen
Meer bijtelling bij meer privékilometers
terug | top
Home | Het bedrijf | Diensten | Fiscaal nieuws | Online boekhouden | Maatschappelijke betrokkenheid | Links

© 2007 Fisbizz.