Direct inloggen online salaris
Direct inloggen online boekhouden
Home
Het bedrijf
Diensten
Fiscaal nieuws
Online boekhouden
Maatschappelijke betrokkenheid
Links
Contact
Aanmelden nieuwsbrief
Vlotlaan 505
Postbus 95
2680 AB Monster
T: (0174) 280 321
F: (0174) 242 149
E: info@fisbizz.nl

Afstempelen pensioen in eigen beheer

Veel pensioenfondsen hebben de afgelopen jaren onvoldoende rendement gemaakt om hun verplichtingen jegens de pensioengerechtigden volledig na te kunnen komen. Omdat bijstorten door de werkgevers geen optie is, zit er niets anders op dan een korting toe te passen op de uitkeringsbedragen.

Normaliter moet een werkgever die pensioen toezegt deze verplichtingen onderbrengen bij een pensioenfonds of een verzekeraar. Bij een directeur-grootaandeelhouder (dga) mogen de pensioenverplichtingen in eigen beheer worden gehouden. Dit heeft onder andere als voordeel dat de bv het kapitaal kan gebruiken om haar onderneming te financieren. Als de bv geen onderneming (meer) drijft, moet de bv het pensioenkapitaal beleggen. Ook bij de dga komt de situatie van onvoldoende rendement veelvuldig voor. Bij de pensioentoezegging wordt uitgegaan van een rekenrendement van 4 procent. Bedenk dat de kapitaalmarktrente al jaren rond de 2% ligt en ook op de aandelenbeurs is het de afgelopen jaren geen feest geweest.

Veel dga’s hebben hun accountant gevraagd of ook zij niet het pensioen mogen afstempelen. Net zoals de pensioenfondsen. Als de bv onvoldoende vermogen heeft, kan zij het pensioen niet levenslang uitkeren. De meeste dga’s willen liever levenslang een lagere uitkering dan een uitkering die stopt wanneer zij bijvoorbeeld 73 jaar zijn. De fiscus is daar altijd fel tegen gekant geweest. Als men dat tegen het advies van de fiscus in toch deed, werd ‘afkoop van pensioen’ gesteld met alle strafheffingen van dien.

Een succesvolle lobby heeft ertoe geleid dat ook voor de dga sinds 1 januari 2013 pensioen kan afstempelen. Daarvoor gelden welke enkele vereisten. Zo mag de onderdekking niet zijn ontstaan door dividenduitkeringen en het verstrekken van leningen aan de dga. Alleen als het vermogen minder is dan 75% van de pensioenverplichting, mag een korting worden toegepast. De norm van 75% wordt toegepast op de fiscale waardering van de pensioenverplichting. De werkelijke, commerciële waarde van de pensioenverplichting ligt in de praktijk vaak tweemaal zo hoog als de fiscale waardering. Het komt erop neer dat er alleen bij een gigantische onderdekking mag worden afgestempeld. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet een verzoek worden ingediend bij de Belastingdienst en moet de vereiste onderdekking worden aangetoond.

Staatssecretaris Weekers tevreden met uitspraak erf- en schenkbelasting Hoge Raad
Belastingplan 2014
Verhoging tarief eerste twee schijven
Overgangsrecht levensloopregeling
Verlies uit aanmerkelijk belang
Overgangsregeling nieuwe renteregels
Vrijwilligerswerk en giftenaftrek
Afstempelen pensioen in eigen beheer
Gaat de overheid weer ouderwets uw spaargeld opeten?
Ouders helpen kind bij starten onderneming
Overtreding administratieplicht bij faillissement wordt strafbaar
Het samengestelde gezin
Btw-nummer op factuur niet verplicht bij verkoop aan particulieren
Weekers publiceert besluit verhoging schenkvrijstelling
Omkering van de bewijslast
Pas op voor btw-fraude
Hoe zit het met het pensioen van de ondernemer?
Regels innovatiebox versoepeld
Breed akkoord voor woningmarkt en bouwsector
WOZ: Bij honorering bezwaar wordt waarde gemiddeld 11% verlaagd
Twee redenen om voor 1 april de hypotheek aan te passen
Meer bijtelling bij meer privékilometers
terug | top
Home | Het bedrijf | Diensten | Fiscaal nieuws | Online boekhouden | Maatschappelijke betrokkenheid | Links

© 2007 Fisbizz.