Direct inloggen online salaris
Direct inloggen online boekhouden
Home
Het bedrijf
Diensten
Fiscaal nieuws
Online boekhouden
Maatschappelijke betrokkenheid
Links
Contact
Aanmelden nieuwsbrief
Vlotlaan 505
Postbus 95
2680 AB Monster
T: (0174) 280 321
F: (0174) 242 149
E: info@fisbizz.nl

Vrijwilligerswerk en giftenaftrek

Ieder jaar weer zijn er veel vragen over de giftenaftrek die vrijwilligers willen claimen voor hun werk. Er heerst nog steeds misverstand over het mogen aftrekken van de €1500 die je als vrijwilliger onbelast mag ontvangen. Veel mensen denken dat je dat bedrag gewoon mag aftrekken als je vrijwilligerswerk doet. Niets is minder waar. Hier is hoe het werkt.

U kunt per maand maximaal €150, per jaar maximaal €1500, belastingvrij ontvangen voor het verrichten van vrijwilligerswerk voor een ANBI (Algemeen nut beogende instelling). Er moet dan wel sprake zijn van echt vrijwilligerswerk. Dat wordt door de belastingdienst afhankelijk gesteld van het uurloon. Dat mag niet hoger zijn dan €4,50 per uur en niet hoger dan €2,50 per uur voor wie nog  23 jaar is. Het maximum per maand en per jaar geldt voor de vergoeding voor het werk zelf en de vergoede kosten samen.

Deze belastingvrije vergoeding kan worden teruggeschonken aan de ANBI en zo ontstaat een "gratis" aftrekpost. Maar er zijn wel regels. Je kan niet zomaar €1500 aftrekken als je vrijwilligerswerk doet. Als je niet betaald krijgt, kan je dit bedrag alleen maar aftrekken als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

De instelling geeft een verklaring af dat u zich hebt ingezet als vrijwilliger; de instelling heeft een regeling getroffen waardoor u in aanmerking komt voor de vergoeding, de financiële situatie van de instelling is zodanig dat de vergoeding daadwerkelijk kan worden uitbetaald, het is ook de bedoeling dat hij wordt uitbetaald en u kunt kiezen of u de vergoeding wilt ontvangen of aan de instelling wilt schenken. Dat is een hele lijst van voorwaarden en als niet aan alle eisen wordt voldaan, wordt de aftrekpost afgewezen. Zo besliste de Rechtbank Zeeland-West-Brabant op 22 januari 2013 (LJN BZ5282) in de volgende zaak. In de vrijwilligersovereenkomst stond onder meer dat belanghebbende een vergoeding krijgt van € 4,50 per uur en dat hij die als gift beschikbaar stelt aan de instelling. Hij voerde deze vergoeding van in totaal € 1.500 op als gift. De rechtbank oordeelde dat geen sprake is van een gift. Voor een gift moet sprake zijn van een waardeverschuiving uit het vermogen van de gever, waardoor het vermogen van de begiftigde wordt vergroot. Daarvan is geen sprake. De vrijwilliger heeft feitelijk nooit recht gehad op de vrijwilligersvergoeding en dus ook niet de beschikking erover gehad, aldus de rechtbank.

Er kan ook sprake zijn van een gift als u afziet van een vergoeding van gemaakte kosten of als de ANBI de kosten niet kan vergoeden wegens zijn slechte financiële situatie en het gaat om kosten die volgens maatschappelijke opvattingen vergoed behoren te worden. Dit zijn o.a. reiskosten (voor auto's geldt een vast bedrag van €0,19 per km), portokosten, kosten voor enveloppen, etc.

Staatssecretaris Weekers tevreden met uitspraak erf- en schenkbelasting Hoge Raad
Belastingplan 2014
Verhoging tarief eerste twee schijven
Overgangsrecht levensloopregeling
Verlies uit aanmerkelijk belang
Overgangsregeling nieuwe renteregels
Vrijwilligerswerk en giftenaftrek
Afstempelen pensioen in eigen beheer
Gaat de overheid weer ouderwets uw spaargeld opeten?
Ouders helpen kind bij starten onderneming
Overtreding administratieplicht bij faillissement wordt strafbaar
Het samengestelde gezin
Btw-nummer op factuur niet verplicht bij verkoop aan particulieren
Weekers publiceert besluit verhoging schenkvrijstelling
Omkering van de bewijslast
Pas op voor btw-fraude
Hoe zit het met het pensioen van de ondernemer?
Regels innovatiebox versoepeld
Breed akkoord voor woningmarkt en bouwsector
WOZ: Bij honorering bezwaar wordt waarde gemiddeld 11% verlaagd
Twee redenen om voor 1 april de hypotheek aan te passen
Meer bijtelling bij meer privékilometers
terug | top
Home | Het bedrijf | Diensten | Fiscaal nieuws | Online boekhouden | Maatschappelijke betrokkenheid | Links

© 2007 Fisbizz.