Direct inloggen online salaris
Direct inloggen online boekhouden
Home
Het bedrijf
Diensten
Fiscaal nieuws
Online boekhouden
Maatschappelijke betrokkenheid
Links
Contact
Aanmelden nieuwsbrief
Vlotlaan 505
Postbus 95
2680 AB Monster
T: (0174) 280 321
F: (0174) 242 149
E: info@fisbizz.nl

Overgangsregeling nieuwe renteregels

Sinds 1 januari 2013 is de aftrek van rente voor de eigen woning weer verder aangescherpt. Rente is alleen nog maar aftrekbaar als de lening  tenminste annu´tair wordt afgelost in maximaal 30 jaar. Annu´tair aflossen wil zeggen dat de aflossing plaatsvindt in even grote termijnen over de hele looptijd. De termijn bevat dan zowel rente als aflossing zodanig dat de lening na 30 jaar is afgelost.

Op www.berekenhet.nl kunt u uitrekenen hoe hoog de termijnen zijn en hoeveel rente en aflossing daarin zijn begrepen. Zoek dan bij Hypotheek en wonen naar Annu´teit en de rest volgt vanzelf.

Wanneer is een lening een nieuwe lening waarop de nieuwe regels van toepassing zijn, en wanneer gelden nog de oude regels waarbij geen aflossingseisen worden gesteld? Uitgangspunt is dat voor leningen die op 31 december 2012 al bestonden, nog de oude regels van toepassing zijn. Maar er zijn meer sitauties waarin de oude regels van toepassing blijven.

1.      U heeft uw woning in 2012 verkocht en u koopt pas in 2013 weer een nieuwe eigen woning. De oude regels gelden dan voor de stand van de schuld net voorafgaand aan de verkoop. Leent u voor het nieuwe huis mÚÚr, dan geldt voor dit meerder de nieuwe regeling met de annu´taire aflossingseis.

2.      U had op 31 december 2012 een bestaande, onherroepelijke, schriftelijke overeenkomst tot koop van de eigen woning en de levering vindt op korte termijn (in ieder geval in 2013) plaats. Het oude recht is ook van toepassing op hypotheekverhogingen in zo'n overeenkomst.  

3.      U had op 31 december 2012 een bestaande, onherroepelijke, schriftelijke overeenkomst tot onderhoud aan of verbetering van de eigen woning en het onderhoud of de verbetering is in 2013 voltooid.

4.      U had op 31 december 2012 geen eigenwoningschuld, maar had die op enig moment vˇˇr 31 december 2012 wel, u verhuurde de woning waardoor de woning en de schuld naar box 3 verhuisde en deze woning wordt op enig moment vˇˇr 1 januari 2021 weer een eigen woning met een eigenwoningschuld. Deze bepaling is bedoeld voor mensen die tijdelijk emigreren. Deze regeling wordt aangeduid als de expatregeling.

Ook bij het oversluiten van een lening blijven de oude regels gelden. De nieuwe lening mag dan zelfs in het volgende jaar worden aangegaan. Stel dat u uw huis in 2014 verkoopt en de schuld aflost. In 2015 koopt u een nieuw huis. Voor het bedrag van de oude eigenwoningschuld blijven de oude regels gelden.

Dan nog de situatie dat iemand op 31 december 2012 twee eigen woning had wegens een verhuizing. Dan is de schuld voor beide eigen woningen een eigenwoningschuld. De oude regels blijven dan niet gelden voor het bedrag van beide schulden samen, maar alleen voor de eigenwoningschuld voor het huis dat in uw bezit blijft.

Tot slot: de regels voor de nieuwe renteaftrek en de overgangsmaatregelen zijn oneindig gecompliceerd. Het is altijd verstandig om een adviseur te raadplegen als u zich in een van bovenstaande situaties bevindt.

Staatssecretaris Weekers tevreden met uitspraak erf- en schenkbelasting Hoge Raad
Belastingplan 2014
Verhoging tarief eerste twee schijven
Overgangsrecht levensloopregeling
Verlies uit aanmerkelijk belang
Overgangsregeling nieuwe renteregels
Vrijwilligerswerk en giftenaftrek
Afstempelen pensioen in eigen beheer
Gaat de overheid weer ouderwets uw spaargeld opeten?
Ouders helpen kind bij starten onderneming
Overtreding administratieplicht bij faillissement wordt strafbaar
Het samengestelde gezin
Btw-nummer op factuur niet verplicht bij verkoop aan particulieren
Weekers publiceert besluit verhoging schenkvrijstelling
Omkering van de bewijslast
Pas op voor btw-fraude
Hoe zit het met het pensioen van de ondernemer?
Regels innovatiebox versoepeld
Breed akkoord voor woningmarkt en bouwsector
WOZ: Bij honorering bezwaar wordt waarde gemiddeld 11% verlaagd
Twee redenen om voor 1 april de hypotheek aan te passen
Meer bijtelling bij meer privÚkilometers
terug | top
Home | Het bedrijf | Diensten | Fiscaal nieuws | Online boekhouden | Maatschappelijke betrokkenheid | Links

ę 2007 Fisbizz.