Direct inloggen online salaris
Direct inloggen online boekhouden
Home
Het bedrijf
Diensten
Fiscaal nieuws
Online boekhouden
Maatschappelijke betrokkenheid
Links
Contact
Aanmelden nieuwsbrief
Vlotlaan 505
Postbus 95
2680 AB Monster
T: (0174) 280 321
F: (0174) 242 149
E: info@fisbizz.nl

Verlies uit aanmerkelijk belang

Jan heeft in 2005 een bv opgericht met een kapitaal van € 18.000. Hij had hiermee grootse plannen, maar door de economische crisis is succes uitgebleven. Om verdere kosten te vermijden, heeft hij zijn accountant opgedragen de bv te liquideren. Bij de liquidatie zal er naar verwachting niets overblijven. Wat zijn hiervan de fiscale gevolgen voor Jan?

Iemand die grootaandeelhouder is, heeft een zogenoemd aanmerkelijk belang. Dit betekent dat de desbetreffende aandelen in box 2 vallen en niet in box 3 zoals de aandelen Philips en Shell. Jan is daarom over de waarde van deze aandelen niet de 1,2% verschuldigd. Een aanmerkelijk-belanghouder wordt tegen een tarief van 25% belast voor ontvangen dividenden en de behaalde verkoopwinst. Een verkoop- of liquidatieverlies is een verlies uit aanmerkelijk belang.

De ontwerper van de huidige Wet inkomstenbelasting, Willem Vermeend, heeft het zo bedacht dat een verlies uit de ene box niet moet kunnen worden verrekend met de positieve resultaten behaald in een andere box. Zo kan een verlies uit aanmerkelijk belang niet worden verrekend met loon, bijverdiensten, ondernemingswinst en uitkeringen (box 1). Er geldt echter één uitzondering. Als iemand zijn aanmerkelijk-belangpositie beëindigt, kan hij het verlies in box 1 verrekenen

Concreet betekent dit voor onze hoofdpersoon dat als de liquidatie van zijn bv in 2013 wordt voltooid, hij het verlies van € 18.000 kan verrekenen in 2015. Het in aanmerking kunnen nemen van het verlies is mogelijk als in het voorgaande jaar geen sprake meer is geweest van een aanmerkelijk-belangpositie. Het kunnen benutten van het verlies gaat dus met enige vertraging gepaard. De verrekening geschiedt in de vorm van een korting op de belasting in box 1 ter grootte van 25% van het aanmerkelijk-belangverlies (tax credit).

In het geval van Jan met zijn aanmerkelijk-belangverlies van € 18.000 bedraagt de tax credit € 4.500. Deze korting zal zeker van pas komen. Het verlies valt overigens hoger uit als Jan de bv naast het kapitaal van € 18.000 heeft voorzien van extra middelen, bijvoorbeeld om de rekening van de accountant te betalen voor de liquidatie.

Staatssecretaris Weekers tevreden met uitspraak erf- en schenkbelasting Hoge Raad
Belastingplan 2014
Verhoging tarief eerste twee schijven
Overgangsrecht levensloopregeling
Verlies uit aanmerkelijk belang
Overgangsregeling nieuwe renteregels
Vrijwilligerswerk en giftenaftrek
Afstempelen pensioen in eigen beheer
Gaat de overheid weer ouderwets uw spaargeld opeten?
Ouders helpen kind bij starten onderneming
Overtreding administratieplicht bij faillissement wordt strafbaar
Het samengestelde gezin
Btw-nummer op factuur niet verplicht bij verkoop aan particulieren
Weekers publiceert besluit verhoging schenkvrijstelling
Omkering van de bewijslast
Pas op voor btw-fraude
Hoe zit het met het pensioen van de ondernemer?
Regels innovatiebox versoepeld
Breed akkoord voor woningmarkt en bouwsector
WOZ: Bij honorering bezwaar wordt waarde gemiddeld 11% verlaagd
Twee redenen om voor 1 april de hypotheek aan te passen
Meer bijtelling bij meer privékilometers
terug | top
Home | Het bedrijf | Diensten | Fiscaal nieuws | Online boekhouden | Maatschappelijke betrokkenheid | Links

© 2007 Fisbizz.