Direct inloggen online salaris
Direct inloggen online boekhouden
Home
Het bedrijf
Diensten
Fiscaal nieuws
Online boekhouden
Maatschappelijke betrokkenheid
Links
Contact
Aanmelden nieuwsbrief
Vlotlaan 505
Postbus 95
2680 AB Monster
T: (0174) 280 321
F: (0174) 242 149
E: info@fisbizz.nl

Overgangsrecht levensloopregeling

Overgangsrecht levensloopregeling

Kort geleden heeft de belastingdienst het handboek loonheffingen online gezet. Daarin staan interessante standpunten met betrekking tot het overgangsrecht voor de afgeschafte levensloopregeling. Hoe het levenslooptegoed wordt afgewikkeld hangt af van het tegoed op 31 december 2011 (inclusief aangegroeid maar nog niet bijgeschreven rendement).

Tegoed lager dan 3000

Is het levenslooptegoed op 31 december 2011 lager dan 3000, dan kan niet meer doorgespaard worden. Het tegoed valt in n keer vrij op 1 januari en daarover wordt belasting geheven. Er geldt een vrijstelling van 20% van het tegoed op 31 december 2011 als het vrijgevallen bedrag hoger is dan dit tegoed. Is het tegoed lager dan dat per 31 december 2011, dan is de vrijstelling 20% van dit lagere bedrag. Er bestaat recht op de levensloopverlofkorting voor zover dat niet al eerder is gebruikt.

Tegoed 3000 of hoger

Wie op 31 december 2011 een tegoed had van 3000 of meer, heeft 2 mogelijkheden. f hij kiest voor de mogelijkheid om door te sparen f hij rekent in 2013 af.

Wie in 2013 niet afrekent, mag tot uiterlijk 31 december 2021 op de oude voet doorsparen. Er wordt alleen geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd.

Bij afrekenen zijn er twee situaties mogelijk.

 • U kunt het hele tegoed in n keer opnemen in 2013.
  • Is het uitgekeerde tegoed lager dan het tegoed op 31 december 2011, dan geldt een vrijstelling van 20% van het uitgekeerde bedrag.
  • Is het uitgekeerde tegoed hoger dan het tegoed per 31 december 2011, dan is 20% van het tegoed per 31 december 2011 vrijgesteld. De rest is belast.

Wel mag de nog niet gebruikte levensloopverlofkorting worden gebruikt.

 • U kunt het volledige tegoed in delen opnemen in 2013. De eerste delen zijn volledig belast.
  • Als het laatste deel lager is dan het tegoed op 31 december 2011, dan is 20% daarvan vrijgesteld.
  •    
  • Is het laatste deel hoger, dan is 20% van het tegoed op 31 december 2011 vrijgesteld en de rest belast.

Er is recht op de levensloopverlofkorting die nog niet gebruikt is.

TIP Tot vlak voor de laatste uitkering kan nog gespaard worden in de levensloopregeling. U kunt dit gegeven gebruiken om de vrijstelling zo hoog mogelijk te maken. Als uw levenslooptegoed dat in 2013 uitgekeerd gaat worden lager is dan het tegoed op 31 december 2011 (bijvoorbeeld omdat u in 2012 uitkeringen hebt genoten), dan kunt u het nog aanvullen tot aan dit nivo. Daarbij moeten wel de oude spaarregels in acht worden genomen.

Wordt er in 2013 volledig afgerekend, dan mag er na de laatste uitkering niet meer ingelegd worden in de levensloopregeling. Hij is dan volledig afgewikkeld.

Staatssecretaris Weekers tevreden met uitspraak erf- en schenkbelasting Hoge Raad
Belastingplan 2014
Verhoging tarief eerste twee schijven
Overgangsrecht levensloopregeling
Verlies uit aanmerkelijk belang
Overgangsregeling nieuwe renteregels
Vrijwilligerswerk en giftenaftrek
Afstempelen pensioen in eigen beheer
Gaat de overheid weer ouderwets uw spaargeld opeten?
Ouders helpen kind bij starten onderneming
Overtreding administratieplicht bij faillissement wordt strafbaar
Het samengestelde gezin
Btw-nummer op factuur niet verplicht bij verkoop aan particulieren
Weekers publiceert besluit verhoging schenkvrijstelling
Omkering van de bewijslast
Pas op voor btw-fraude
Hoe zit het met het pensioen van de ondernemer?
Regels innovatiebox versoepeld
Breed akkoord voor woningmarkt en bouwsector
WOZ: Bij honorering bezwaar wordt waarde gemiddeld 11% verlaagd
Twee redenen om voor 1 april de hypotheek aan te passen
Meer bijtelling bij meer privkilometers
terug | top
Home | Het bedrijf | Diensten | Fiscaal nieuws | Online boekhouden | Maatschappelijke betrokkenheid | Links

2007 Fisbizz.