Direct inloggen online salaris
Direct inloggen online boekhouden
Home
Het bedrijf
Diensten
Fiscaal nieuws
Online boekhouden
Maatschappelijke betrokkenheid
Links
Contact
Aanmelden nieuwsbrief
Vlotlaan 505
Postbus 95
2680 AB Monster
T: (0174) 280 321
F: (0174) 242 149
E: info@fisbizz.nl

Regels innovatiebox versoepeld
De aanvraag voor de innovatiebox (helaas alleen voor ondernemers in de vennootschapsbelasting, veelal BV's dus) is ingewikkeld. Ondernemers beginnen er daarom vaak niet eens aan. De angst is dat de aanvraag meer kost, dan dat de innovatiebox oplevert. Mogelijk dat een gesprek van u als innovatieve ondernemer met uw belastingadviseur andere verwachtingen op kan leveren. Een aanvraag blijft gecompliceerd, maar uw adviseur kan u hier doorheen loodsen en het resultaat kan heel positief zijn. Laat u daarom eens informeren én verrassen!

Het verloop van de aanvraag van de innovatiebox in een notendop:

   
 • Ligt er een S en O-verklaring of is er een octrooi toegekend?
 •  
 • Is de onderneming juridisch eigenaar van de innovatie?
 •  
 • Wordt er met de innovatie voldoende winst gemaakt?
 •  
 • Welk deel van de totale winst is toe te rekenen aan de innovatie?
 •  
 • Hoeveel heeft de innovatie de afgelopen jaren gekost? En hoeveel kosten volgen nog?
 •  
 • In hoeverre zijn die kosten afgetrokken van de belasting (dat is de boxdrempel)?
 •  
 • Op welk bedrag gaat het verlaagde tarief toegepast worden?

Dit kan uiteindelijk resulteren in een schriftelijke vastleggingsovereenkomst ('ruling') voor meerdere jaren met de Belastingdienst. Het voordeel bestaat (via een omweg) in wezen uit een vermindering van het vennootschapsbelastingtarief. Bedrijven betalen dan effectief 5% over de met de innovatie behaalde winst in plaats van het algemene tarief (max. 25%).

Ook de staatssecretaris heeft gemerkt dat de innovatiebox niet erg gebruiksvriendelijk is. Het vergt nogal wat uitzoekwerk om de zogenaamde boxdrempel te kunnen bepalen. Dat is noodzakelijk omdat eerst moet vast staan dat de voordelen uit de innovatie groter zijn dan de ten laste van de winst gebrachte voortbrengingskosten. Bovendien moet bepaald worden welk deel van de winst nu precies toerekenbaar is aan innovatie en welk deel aan bijvoorbeeld de productie, het management en/of de marketing.

Voor 2013 en volgende jaren heeft de staatsecretaris de innovatiebox toegankelijker gemaakt. Hij staat nu een forfaitaire regeling toe. Hiervoor is vereist dat in het jaar zelf of in de twee voorafgaande jaren een immaterieel activum (met octrooi of WBSO-verklaring) is voortgebracht.

Is aan deze voorwaarde voldaan, dan kan de BV (of andere ondernemers in de vennootschapsbelasting) forfaitair 25% van de winst in de innovatiebox plaatsen. Er geldt dus geen boxdrempel en er hoeft ook niets van de winst aan andere factoren te worden toegerekend. De in de box te plaatsen winst is (helaas) gemaximeerd op 25.000 euro per jaar, waardoor de forfaitaire regeling vooral interessant zal zijn voor het midden-en kleinbedrijf. Omdat het normale tarief van de vennootschapsbelasting bij dergelijke bedrijven 20% zal zijn en het tarief in de innovatiebox maar 5%, is er een besparing van 15% te behalen over maximaal 25.000 euro. Dus 3.750 euro en dat zonder al te veel werk.

De keuze voor de innovatiebox (forfaitair of als dat aantrekkelijker is via de ingewikkeldere methode) kan jaarlijks gedaan worden bij de aangifte.

 
Staatssecretaris Weekers tevreden met uitspraak erf- en schenkbelasting Hoge Raad
Belastingplan 2014
Verhoging tarief eerste twee schijven
Overgangsrecht levensloopregeling
Verlies uit aanmerkelijk belang
Overgangsregeling nieuwe renteregels
Vrijwilligerswerk en giftenaftrek
Afstempelen pensioen in eigen beheer
Gaat de overheid weer ouderwets uw spaargeld opeten?
Ouders helpen kind bij starten onderneming
Overtreding administratieplicht bij faillissement wordt strafbaar
Het samengestelde gezin
Btw-nummer op factuur niet verplicht bij verkoop aan particulieren
Weekers publiceert besluit verhoging schenkvrijstelling
Omkering van de bewijslast
Pas op voor btw-fraude
Hoe zit het met het pensioen van de ondernemer?
Regels innovatiebox versoepeld
Breed akkoord voor woningmarkt en bouwsector
WOZ: Bij honorering bezwaar wordt waarde gemiddeld 11% verlaagd
Twee redenen om voor 1 april de hypotheek aan te passen
Meer bijtelling bij meer privékilometers
terug | top
Home | Het bedrijf | Diensten | Fiscaal nieuws | Online boekhouden | Maatschappelijke betrokkenheid | Links

© 2007 Fisbizz.